Uitnodiging Cabstore maatjesdag
U herinnert zich vast de eerste maatjesdag bij Cabstore vorig jaar, mooi weer, verse haring, drankjes, muziek en gezelligheid! Inmiddels zijn we een maatje groter in al zijn facetten: Meer afzetlanden, meer inkoop
en meer verkochte trucks en machines.

Bij Cabstore kijken we niet naar uiterlijk, afkomst of leeftijd, dus jong of al behoorlijk op leeftijd, gebruikt is nog lang niet altijd versleten, ofwel: “used not worn”. Met afzet in inmiddels meer dan 35 landen vinden we dan ook altijd een nieuwe liefde voor uw gebruikte truck of machine.

Op vrijdag 14 juni nodigen we u graag uit vanaf 16:00 voor Maatjes van Cabstore 2.0 aan de Ambachtsweg 1 in Holten. Een gezellige middag met muziek, drankjes, spektakel en natuurlijke de allereerste verse nieuwe haring !
Graag tot dan ! lees meer »
Ondernemersvriendelijk aanbesteden

Op vrijdag 14 juni 2019 van 9.30 – 12.00 uur, inloop en koffie vanaf 9.00 uur in het Provinciehuis, Zwolle.

Op vrijdagochtend 14 juni organiseert de provincie Overijssel in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijeenkomst over ondernemersvriendelijk aanbesteden. Ik nodig u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
 
Ondernemersvriendelijk aanbesteden. Wist u dat de Overijsselse overheden jaarlijks in totaal voor ongeveer 6 miljard euro per jaar aanbesteden? Daarmee is aanbesteden een belangrijk instrument om maatschappelijke opgaven te realiseren.
Het ministerie van EZK is, met Karsten Klein (landelijk aanjager van de Actie-agenda Beter Aanbesteden) voorop, op zoek gegaan naar innovatieve aanbestedingen in Overijssel om die te kunnen delen met de rest van Nederland. Die zijn er genoeg! Tijdens de bijeenkomst delen we deze ervaringen, en gaan we graag in gesprek over hoe we verder willen samenwerken.
 
Daarnaast presenteren we de uitkomsten van het onderzoek van MKB Nederland naar de ondernemersvriendelijkheid van gemeenten en bespreken we hoe we samen kunnen werken aan een ondernemersvriendelijk Overijssel.
 
Voor wie?. De bijeenkomst is bedoeld voor portefeuillehouders economie en/of aanbestedingsbeleid, voorzitters van ondernemersverenigingen, strategische inkopers  en beleidsinhoudelijke opdrachtgevers van Overijsselse gemeenten.
 
Aanmelden. Eerder stuurden we u een vooraankondiging voor deze bijeenkomst voor 3 juni…..dit is dus 14 juni geworden.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar MKB@overijssel.nl met vermelding van uw naam en organisatie.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij Akkelien van Vilsteren: 038 499 93 44.
Of leest u de blog die is gemaakt over dit onderwerp.  
Werkt u mee aan een ondernemersvriendelijk Overijssel? Kom dan 14 juni naar het Provinciehuis in Zwolle. Graag tot dan!

lees meer »
Holtense daken vol!

Bedrijfsdaken vol zonnepanelen, dat is wat Duurzaam Holten wil bereiken door samenwerking met de collega’s van Opgewekt Rijssen. Op 16 mei is er een gezamenlijke informatieavond in Holten.

 

Rob Regoort van Duurzaam Holten: “Als stichting helpen wij al sinds 2011 mensen die zonnepanelen op hun eigen dak willen. Zeker tegenwoordig word je bestookt door aanbieders van zonnepanelen: het ene aanbod klinkt nog mooier dan het andere, maar je weet dat het commerciële partijen zijn. Vaak is niet duidelijk hoe interessant het aanbod nu echt is voor de consument. Wij hebben geen commercieel belang, dus mensen kunnen ons advies vertrouwen!”

 

Mieke Urff van Duurzaam Holten vult aan: “Al meer dan 160 huishoudens in Rijssen-Holten hebben gebruik gemaakt van de gunstige voorwaarden die wij verkregen bij onze leverancier in Deventer. In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 2400 zonnepanelen geïnstalleerd, die samen jaarlijks meer dan 540.000 kWh aan elektriciteit opwekken!

 

Rob: “Maar op onze duurzaamheidsmarkten hoorden we wel vaak dat veel mensen opzagen tegen de investering in eigen panelen of er geen geschikt dak voor hadden.”

 

Mieke: “Denk bijvoorbeeld aan inwoners van appartementen en van huizen met rieten daken. Daarom is de constructie van Opgewekt Rijssen zo interessant: je kunt bij je eigen energieleverancier blijven, investeert niets en door een belastingmaatregel bespaart een gemiddeld gezin 100 euro per jaar op de energierekening. Bovendienwordt je energie duurzaam opgewekt, via zonnepanelen op bedrijfsdaken. Dit vult ons aanbod mooi aan”.

 

“De afgelopen tijd hoorden wij van Holtenaren dat ze graag zonnepanelen op bedrijfsdaken willen en interesse hebben voor een lokale energiecoöperatie. Dat is precies wat Opgewekt Rijssen doet!”

 

Rob: “Al met al hebben wij veel vertrouwen in de mensen achter Opgewekt Rijssen en hun aanbod. Daarom werken we graag met ze samen. Op 16 mei organiseren we een informatiebijeenkomst in Gebouw Irene in Holten”.

 

Mieke, grappend: “We hebben ze wel gevraagd waarom ze hebben gekozen voor de naam ‘Opgewekt Rijssen’ en Holten ontbreekt. We begrijpen dat na lang wikken en wegen gekozen is voor een korte naam maar als er op een gegeven moment meer Hoolter dan Riessender leden zijn, moeten we het daar nog maar eens over hebben “.

 

De beide partijen organiseren op 16 mei een informatiebijeenkomst in Holten. Voor inschrijven en meer informatie: https://www.opgewektrijssen.nl/bijeenkomst .

lees meer »