Werkgeversvereniging HIG stelt zich tot doel de belangen van de werkgevers in de kern Holten van de gemeente Rijssen-Holten te behartigen. De Werkgeversvereniging HIG richt zich daarbij in eerste instantie op het optimaliseren van contacten met:
  • lokale, regionale en provinciale overheden (Zie ook: www.brandweertwente.nl en www.politie.nl)
  • andere ondernemersverenigingen in Rijssen-Holten (zoals Kring Werkgevers Rijssen, Businessclub Bij de Tijd en overige ondernemersverenigingen in West-Twente waaronder de Industriële Kring West Twente
  • Kamer van Koophandel Oost Nederland en de Industriële Kring West Twente.
  • Via onder andere deelname aan diverse werkgroepen van overheden en instellingen wil de Werkgeversvereniging HIG bijdragen aan een evenwichtige, economische ontwikkeling van de beide kernen van de gemeente Rijssen-Holten.

Na het vaststellen van het Beleidsplan 2010-2014 door de algemene ledenvergadering heeft de Werkgeversvereniging HIG gekozen voor de volgende prioriteiten om haar invloed - alleen en samen met anderen - uit te oefenen:
  • vestigingsklimaat
  • bereikbaarheid 
  • wonen 
  • onderwijs

Per kwartaal verzendt het bestuur van Werkgeversvereniging HIG een digitale nieuwsbrief, bedoeld om de communicatie met de leden optimaal te houden. Daarnaast vindt 2x per jaar een algemene ledenvergaderingen plaats. Ook het sociale contact wordt niet vergeten; jaarlijks is er een "uitje" voor de leden en samen met de Holtense Handels Vereniging organiseert Werkgeversvereniging HIG jaarlijks een barbecue en organiseert een nieuwjaarsreceptie.