Goedemiddag ondernemers, op verzoek van de organisatie van De Kraak (film over de grootste bankroof aller tijden). Concreet wordt gevraagd of er bij de ondernemers belangstelling bestaat voor het bijwonen van een bijeenkomst op donderdag 17 januari 2019 om 16.00 uur in de NieuweGarage in Magna Porta, Twentepoort West 12 in Almelo over deze film. Voor de overige informatie verwijs ik u naar bijgevoegde mail van Jan Marten de Jong.


Beste mensen,

Zoals je ongetwijfeld (nog) weet, hebben we in 2017 ‘Het Verzet Kraakt’ op de planken gebracht. Een theaterproductie over de Grootste bankroof aller tijden gepleegd door het Twentse verzet in 1944. Het project bestond uit drie delen: tentoonstellingen, de theaterproductie en de film. Deel 3, de community-film ‘De Kraak’, is nu in productie en wordt gemaakt door MADfilm (onderdeel van Studio MAD uit Almelo). De trailer over de noodzaak van het maken van de film is via deze link te bekijken: . Meer info over ‘De Kraak’ vind je verder op: dekraakdefilm.nl. Ik was mede-initiatiefnemer voor de theaterproductie en vanuit de projectorganisatie destijds contactpersoon voor de gemeenten. Ik ben nu als adviseur betrokken bij het project.
 
Burgemeesters van jullie gemeenten maken (nog steeds) deel uit van het comité van aanbeveling. Het zou fijn zijn dat, net als bij de theaterproductie, gemeenten ook weer een stimulerende rol kunnen spelen om de film verder te brengen: ook richting ondernemers. Bijvoorbeeld door in dit geval, de uitnodiging voor de partnermiddag van a.s. donderdag door te sturen naar werkgeverskringen en bedrijven (ook al is het kort dag). En verder: Op donderdag 14 februari (waarschijnlijk ’s ochtends) is er een bijeenkomst voor o.a. burgemeesters/bestuurders in samenwerking met het Fonds en de Stichting coördinatie 75 jaar vrijheid Nederland.  Misschien kun je al bij je bestuurssecretariaat informeren om (met potlood) deze afspraak in de agenda’s te laten zetten / om te kijken welke bestuurder hier evt. bij aanwezig zou kunnen zijn. Uitnodiging volgt.

De film
Het is het geromantiseerde verhaal van de bankroof. Grotendeels gebaseerd op echte feiten, aangevuld met verhaallijnen die werden opgehaald in 2016/2017 voorafgaand aan de theaterproductie en nieuwe verhaallijnen ontwikkeld door de scenaristen betrokken bij de film (waar onder Laurens ten Den). Het wordt in een breder perspectief van de Tweede Wereldoorlog geplaatst en geeft een beeld van de plek die Twente destijds innam.  De productie en opnames vinden plaats in 2019, de première staat gepland voor mei 2020: 75 jaar na de bevrijding van Nederland en Twente. Ook hiervoor geldt dat het professionele artistieke team terzijde wordt gestaan door een stevige club amateurs. Voor de schermen bestaat hun taak onder meer uit kleine acteerrollen of de inzet bij massa-scènes.

Achter de schermen zijn ze betrokken bij het maken van decors, props en kostuums.  Historisch materiaal dat door Twentenaren is aangedragen voor de exposities en het theaterspektakel zal hierbij worden ingezet. De vele vrijwilligers zullen achter de schermen ook het productieteam ondersteunen voor en tijdens de opnames.

Film is het medium om verhalen te behouden en te verspreiden, zeker in het huidige digitale tijdperk. Een productie met een nationale uitstraling die in eerste instantie regionaal zal worden uitgezet. De Kraak zal op verrassende locaties in Twente vertoond worden. Leegstaande fabriekshallen, kantoorpanden en magazijnen vormen de pop-up bioscopen waarmee we De Kraak voor een periode van twee weken naar de gemeenten zullen brengen.

Financiering en sponsoring
Het financieringsplan is af en heeft een duidelijke financiële onderbouwing gekregen door de accountant dat in het geheel betrokken is (ook bestuurslid van Stichting de Kraak) en is met behulp van anderen geoptimaliseerd. Het minimale budget dat voor het realiseren van de film nodig is, is 5 ton. Het go/no go beslissingsmoment is gesteld op 1 mei 2019. We hopen uiteindelijk rond de 8 ton op te halen voor de film en denken daarmee een hele mooie film te kunnen maken. Al het geld dat zal worden  innengehaald, zal direct in de film worden geïnvesteerd, waardoor het uiteindelijk ten goede zal komen van het eindresultaat. Hoe meer geld we ophalen, hoe meer tijd we aan de film kunnen besteden, dus hoe mooier het eindresultaat zal worden.

Voor de financiering worden diverse wegen bewandeld: benaderen van fondsen, crowdfunding en ondernemers/sponsoren en founding fathers. Te zijner tijd met het verkopen van kaarten. Wat betreft het Sponsoren en Founding fathers traject zijn we op zoek naar minimaal tien sponsoren die minimaal € 10.000 investeren in de film en twee Founding Fathers voor minimaal € 25.000. Als bijlage stuur ik je het (inmiddels wel wat verouderde) sponsorboekje toe.

Partnermiddag 17 januari a.s.
Komende donderdag 17 januari om 16.00 uur in de NieuweGarage in Magna Porta, Twentepoort West 12 in Almelo is een partnermiddag. Tijdens deze middag licht de producent van de film (Niels Neeskens) dit unieke project en de noodzaak van het realiseren van de film toe. Verder wordt het financiële plan toegelicht door accountant Thijs Wansink, en het creatieve plan door de regisseur en de schrijvers w/o Laurens ten Den. Deze middag is dus expliciet bedoeld voor ondernemers/bedrijven.

Vragen aan jullie
Wil je ondernemersverenigingen, werkgeverskringen, (grotere) bedrijven uit je gemeente, e.d. attenderen op de partnermiddag van a.s. donderdag 17 januari (zie bijgevoegde uitnodiging). Als je deze link wilt toevoegen aan je mail, geeft dat veel duidelijkheid mbt het nut en noodzaak van de film. Meer informatie over de film, de partnermiddag, e.d. kun je krijgen bij Niels Neeskens en Kelly Stamborg (cc in deze mail). Wil je aangeven wie vanuit jouw gemeente aanspreekpersoon voor de projectorganisatie (Studio MAD) kan zijn. Dus voor vervolguitnodigingen, vragen, enz. Let op: je zit nergens aan vast als gemeente, maar het is handig om niet steeds allerlei mensen te moeten mailen / vragen.
Wil je alvast bij het bestuurssecretariaat de agenda van de burgemeester of een ander collegelid de ochtend van 14 februari laten reserveren (als optie). Op die ochtend worden de bestuurders verder geïnformeerd over de stand van zaken. Als je kunt aangeven welke bestuurder(s) vanuit je gemeente hier interesse in hebben, zou dat ook al fijn zijn. Definitieve uitnodiging volgt.

Tot slot
Het Verzet Kraakt was een groot succes. Het communityproject heeft veel teweeg gebracht in Twente en in Nederland. Ik merk nog steeds erg veel betrokkenheid bij het verhaal, maar zeker ook bij het ‘wij-gevoel’ en de trots die vele mensen toen hadden. Dit verhaal verdient het om ook verder nationaal gebracht te worden. Dit is ook goed voor gemeenten, inwoners, ondernemers en allen die Twente een warm hart toedragen. Jullie inzet en netwerk kan het verhaal weer verder brengen. Ik hoop (wederom) op jullie medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Jan Marten de Jong