In een dichtbevolkt land wordt dat steeds lastiger. Er dient telkens een zorgvuldige afweging te worden gemaakt om de leefbaarheid in onze woon- en werkomgeving op een aanvaardbaar niveau te houden. De adviseurs van Alcedo zijn thuis op het gebied van wat mag en moet. Vanuit de disciplines geluid, trillingen, bouwlawaai, bouwmonitoring, brandveiligheid, bouwfysica en milieu worden bedrijven, gemeenten, provincies, ministeries en semi-overheden geadviseerd. Alcedo beheerst zowel de technische, organisatorische als juridische aspecten van het proces tussen plan en oplevering.

« terug naar overzicht